Foto: Carina Rådenmark

Eldrummet


Välkommen till Eldrummet! Rummet har orangeröda färger som kan inspirera till rörelse och aktivitet.

Genom att vara i bollbadet, i gungan, på studsmattan eller på golvet stimuleras muskel- och ledsinnet, balanssinnet och beröringssinnet. I aktiviteterna kan vi skapa samspel och kontakt och ha roligt tillsammans.

I rummet finns tekniska lösningar för att via egen rörelse skapa ljud och visuella effekter för en spännande upplevelse.

Hopp & Lek

Här finns också en så kallad Hopp & Lek, som ger möjlighet till fysisk aktivitet och rörelseglädje. Du kan se hur den ser ut och fungerar i filmen om Eldrummet.

Studier har visat att vibration i Hopp & Lek stärker skelettet. När du står i Hopp & Lek kan du själv styra och påverka dina rörelser genom att trycka på de olika manöverkontakterna. Du kan välja att snurra, hoppa, vibrera eller starta och stoppa musiken. I Hopp & Lek kan du utveckla din motorik, koordination och kroppsuppfattning.

Du kan även använda Hopp & Lek med ditt ståskal eller med en sele kopplad till en taklyft.

Av säkerhetsskäl får du endast använda Hopp & Lek efter en genomgång av Eldorado Resurscenters handledare.

Maxvikt för Hopp & Lek är 70 kilo.