Foto: Carina Rådenmark

Musikrummet


Välkommen till Musikrummet! I Musikrummet vill vi locka till samspel och egen aktivitet med röst och instrument.

I musiken kan vi mötas utan ord och på lika villkor. Musik kan vara ett sätt att växa och utvecklas genom samspel, aktivitet och kommunikation. I musiken kan vi uttrycka känslor och identitet.

I Musikrummet kan du utforska olika ljud och känselförnimmelser från våra olika instrument och uppleva dess klanger och rytmer:

  • På vår vibrationstrumma kan du sitta och uppleva ljud och vibrationer. Turas om att spela och bara sitta med och uppleva.
  • Använd sjalar, bollar, såpbubblor och andra material som du tycker om. Sjung aktivitetssånger om det du gör för att skapa samspel och delad uppmärksamhet.
  • Sjung om hela kroppen och berör de olika kroppsdelarna.
  • Spela svagt och starkt, spela snabbt och långsamt.
  • Glöm inte att ta paus. Hur känns det? Hur länge kan du vänta? Vad händer?
  • Turas om att imitera varandra, föra och följa och spela tillsammans.