Utbildning och handledning

Du som möter människor med intellektuell funktionsnedsättning kan fylla på med kunskap på Eldorado. Genom utbildning och handledning vill vi ge dig nya verktyg för att förstå, bemöta och skapa så goda förutsättningar som möjligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning att bli delaktiga och få inflytande över sin livssituation. Vi har ett brett utbud av utbildningar och vår ambition är att spegla utvecklingen inom området.

Eldorado är ett kunskapscentrum för Göteborg och hela Sverige. Eldorados utbildningar vänder sig till dig som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Våra utbildningar är kostnadsfria för dig som arbetar i förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad.

Varje termin håller vi ett antal utbildningar hos oss på Eldorado. En sammanställning av dessa med en kort beskrivning av varje utbildning hittar du under sidan utbildningar våren 2022. Du hittar dem också, tillsammans med våra övriga aktiviteter, i vårt kalendarium.

Vi erbjuder även handledning på plats hos er, vilket du kan läsa mer om på sidan handledning.