Utbildning och handledning

Du som möter människor med intellektuell funktionsnedsättning kan fylla på med kunskap på Eldorado. Genom utbildning och handledning vill vi ge dig nya verktyg för att förstå, bemöta och skapa så goda förutsättningar som möjligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning att bli delaktiga och få inflytande över sin livssituation. Vi har ett brett utbud av utbildningar och vår ambition är att spegla utvecklingen inom området.

Eldorado är ett kunskapscentrum för Göteborg och hela Sverige. Eldorados utbildningar vänder sig till dig som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Bor personen i Göteborg erbjuder vi ett subventionerat pris.

Varje termin håller vi ett antal utbildningar hos oss på Eldorado där du kan anmäla dig som enskild person. En sammanställning av dessa med en kort beskrivning av varje utbildning hittar du under sidan utbildningar hösten 2021. Du hittar dem också, tillsammans med våra övriga aktiviteter, i vårt kalendarium.

Vi kan skräddarsy och utforma en utbildning för er verksamhet, och utföra den antingen hos er eller på Eldorado. En lista med dessa utbildningar hittar du på sidan uppdragsutbildningar.

Vi erbjuder även handledning på plats hos er, vilket du kan läsa mer om på sidan handledning.