Kommunikationskartläggning IPCA


IPCA-materialet är framtaget för att kunna kartlägga en persons olika kommunikationsuttryck.

Att använda IPCA-materialet är ett sätt att kartlägga en persons olika kommunikationsuttryck och det är anpassat speciellt för personer som befinner sig tidigt i sin kommunikationsutveckling,med kroppsliga, förspråkliga uttryckssätt som dominerande uttrycksformer.

En kartläggning kan öka medvetenheten om personens olika uttrycksformer och om vad personen uttrycker. Detta kan i sin tur leda till en mer likartad tolkning och respons från närstående och personal, vilket kan bidra till att befästa personens uttryck.

Du hittar materialet på följande länk: IPCA på svenska

Materialet har skapats genom ett treårigt forskningssamarbete mellan Jeff Sigafoos från University of
Tasmania och Gail Woodyatt, Deb Keen, Kathleen Tait, Madonna Tucker och Donna Roberts-Pennell
från University of Queensland. Därefter är det översatt till norskan av Svein Lillestölen på Statped i Norge, och utifrån det har vi gjort den svenska översättningen.