Snoezelen Sverige


Snoezelen Sverige är ett nätverk för personer och verksamheter som använder sig av sinnesrum i sitt arbete eller boende.

Syftet med nätverket är att kunna dela kunskaper och erfarenheter med varandra och att skapa en kontaktyta där vi tillsammans kan utvecklas och inspireras i hur sinnesrum kan utformas och användas.  

I nuläget fungerar Eldorado Resurscenter som sammankallande och administratör för nätverket och vi använder oss av en gemensam samarbetsyta i SharePoint och Teams där vi samlar kontaktuppgifter och andra dokument. Vi träffas några gånger per termin på Teams där vi tar upp aktuella frågor och presenterar oss för varandra.  

Hör av dig om du vill komma med i nätverket. Mejla till stefan.eklund@funktionsstod.goteborg.se  eller   eldoradoresurscenter@funktionsstod.goteborg.se