Om oss


Eldorado Resurscenter är en mötesplats för aktivitet, kunskap och kultur för personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning som bor i Göteborg, deras närstående och personal.

Presentationsfilm

För att slå av eller på svensk undertext på filmen, klicka på "T" i listen nertill i videofönstret.

Aktivitet

Vi anordnar musikkaféer, fritidsmusik, öppna lördagar och öppna tisdagar. Vi erbjuder individuellt besök med handledning i aktivitet och kommunikation för personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående och personal.

Kunskap

Eldorado Resurscenter ger utbildningar och föreläsningar som riktar sig till dig som möter människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetar du med, eller är närstående till en person som har en svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och som bor i Göteborg, kan vi erbjuda dig handledning i aktivitet och kommunikation samt förmedla tips och idéer kring utformning av miljöer eller tekniska lösningar. Vårt uppdrag innefattar också att samla, utveckla och sprida kunskap och erfarenheter.

Kultur

Eldorado Resurscenter erbjuder dig med intellektuella funktionsnedsättningar tillgängliga och högkvalitativa kulturupplevelser, fritidsaktiviteter och social gemenskap.

Kulturfabriken Eldorado DV

Kulturfabriken Eldorado DV är en arbetsplats för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De har inriktningen kultur.

Vi har ett nära samarbete med Kulturfabriken Eldorado DV. Arbetstagare i daglig verksamhet hälsar besökare på studiebesök och utbildningar välkomna, hjälper till vid musikhandledning och teckenkurser. Arbetstagare och personal från Eldorado jobbar tillsammans på musikkaféer, utställningar och mässor.

Läs mer på hemsidan för Kulturfabriken Eldorado DV

Kunskaps- och värdegrund

 • På Eldorado Resurscenter utgår vi från individens intressen och resurser – det som motiverar och fungerar.
 • Individens egen aktivitet är viktig för att utveckla såväl kognitiva som motoriska förmågor.
 • I vår kommunikation speglar, bekräftar och svarar vi på personens handlingar och initiativ och tolkar dem som avsiktliga.
 • Alternativa och kompletterande kommunikationssätt utgör viktiga nycklar till utveckling för många.
 • Lekfullhet, humor och glädje möjliggör meningsfulla möten.

Förhållningssätt i aktivitets- och sinnesrummen

 • Utgå från det personen tycker om att göra.
 • Skapa aktiviteter där personen kan lyckas.
 • Förbered personen på vad som kommer att hända.
 • Observera alla reaktioner hos personen.
 • Ta tillvara på och besvara personens initiativ.
 • Upprepa aktiviteter så att personen kan förvänta sig vad som ska hända och på så sätt påverka.
 • Lyssna, vänta, låt det ta tid.