Arvsfondsprojektet MISK


MISK står för Musik, Interaktivitet, Sinnesstimulering, Kvalitet. Det är ett treårigt utvecklingsprojekt finansierat med medel från Allmänna Arvsfonden, med syftet att ta fram ett multisensoriskt musikaliskt verktyg som vem som helst ska kunna spela med.

MISK är ett datorbaserat musikinstrument som alla kan spela utifrån sina egna förutsättningar, på egen hand eller tillsammans med andra. Du kan välja bland förinställda presets utifrån hur du känner dig för dagen, kanske vill du skapa musik som får dig att varva ned eller som höjer din energinivå. Kanske vill du låta MISK styra en stor del av musiken eller bestämma helt själv hur det ska låta.

Du kan använda en mängd olika sätt att styra och kontrollera MISK: med dina ögon, med din röst in i en mikrofon, med olika ansiktsuttryck in i datorns kamera, med en styrplatta eller touchkontroll, med en specialbyggd kudde som du kramar, med ett pianotangentbord som du kopplar in via MIDI med mera.

Alla ljuden och musiken som skapas kan anpassas in i detalj för att stämma överens med ditt musikaliska uttryckssätt, du kan välja tonart, skala, tempo, bakgrundskomp och olika typer av ljud från en stor ljudbank. Och det bästa av allt är att det är så enkelt att komma igång att vem som helst klarar av det. Instruktioner för hur du bygger och individanpassar en MISK kommer läggas ut på Eldorado Resurscenters webbplats under hösten 2024.


Bakgrunden till projektet är Eldorado Resurscenters drygt trettioåriga erfarenheter av att arbeta med musik, musikterapi och sinnesstimulering tillsammans med personer med svår intellektuell- och flerfunktionsnedsättning. Musiken är ett fantastiskt medium för att skapa närvaro och delad uppmärksamhet i mötet med personer med omfattande funktionsnedsättningar. MISK-projektet utgår från behovet av att tillgängliggöra musik som ett uttryckssätt och ett kommunikationssätt för personer som inte kan använda gängse musikinstrument. MISK-instrumentet ska kunna utgå från små och subtila initiativ till aktivitet och kommunikation från användaren, och förstärka dessa initiativ i ett musikaliskt gensvar. Med anpassningsbara multisensoriska effekter, så som ljus, vibrationer och taktil stimuli, ska instrumentet också motivera användaren till ett kreativt utforskande som instrumentet självt eller en samspelspartner kan svara på, och på så sätt tolka och bekräfta användarens initiativ och bidra till ett meningsfullt musikaliskt samspel.

Alla människor behöver sinnesupplevelser och aktiviteter för att utvecklas och må bra. MISK-projektet vill möjliggöra aktiva musikupplevelser där användaren själv kan vara delaktig och påverka det musikaliska innehållet och samspelet. Musikens positiva inverkan på hälsan är väl beforskad. Genom MISK-projektet vill vi skapa förutsättningar för aktiva och lustfyllda musikupplevelser som bidrar till vakenhet och engagemang eller rofullhet och vila och som därigenom också kan leda till en ökad livskvalitet för användaren.