Foto: Lo Birgersson

Kunskap


Här hittar du texter, artiklar och resultat av olika utvecklingsprojekt vi på Eldorado Resurscenter har varit inblandade i.

Eldorado Resurscenter arbetar ständigt med att förbättra livssituationen för människor med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning bland annat genom olika projekt.

I utvecklingsprojektet Ett gott samspel har vi, i samverkan med forskare från Göteborgs universitet, utvecklat en samspelsguide. Den visar hur vi i omgivningen, personal eller närstående, kan göra för att ge förutsättningar för att skapa ett gott samspel.

Du kan se och lyssna på en föreläsning av Eldorados grundare, Elaine Johansson. I den gör hon en historisk tillbakablick på hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar har haft det i Sverige, från mitten av 1800-talet och fram till idag.

Under sidan multisensoriska sinnesrum beskriver vi hur vårt deltagande i projektet SPEDUCULT gav oss inspiration till uppbyggnaden av våra nya rum på Dalheimers hus. I en film visar vi hur en tråkig konferenslokal förvandlades till det som vi kallar Gläntan. SPEDUCULT-projektet resulterade också i en forskningsrapport som du hittar på samma sida.

Musiksamspel  en vetenskaplig artikel ger en systematisk översikt över den internationella forskning som finns på området musiksamspel tillsammans med barn och unga med svår intellektuell och flerfunktionsnedsättning.

Du kan gå en digital introduktionskurs i GarageBand där du under en serie av filmer får lära dig de grundläggande funktionerna i appen som finns till iPad.

Under sidan om Arvsfondsprojektet MISK kan du följa arbetet där vi utvecklar nya sätt för personer med omfattande kognitiva, kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar att uttrycka sig musikaliskt och att kommunicera genom musik. Projektet görs tillsammans med Certec, Lunds Tekniska Högskola och Furuboda Folkhögskola.