Individuellt besök

Personer som har en svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och bor i Göteborg kan komma på individuellt besök hos oss. Läs mer här om hur det går till.

Eldorado Resurscenter erbjuder individuellt besök med handledning i olika aktiviteter för dig som har en svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och som bor i Göteborg. Då kan du komma till oss en gång i veckan under en längre tid och ha aktivitet tillsammans med dina närstående eller personal. Vi kan ge handledning i till exempel samspel, kommunikation och musik. Syftet kan vara att hitta ett nytt kommunikationssätt eller få inspiration till nya motiverande aktiviteter där delaktigheten blir hög.

Så går det till

När vi fått in en intresseanmälan från dig kontaktar vi dig via telefon för ett första samtal. Om du tillhör vår målgrupp så får du komma till oss på besök när du har kommit längst fram i kön. Vi börjar med fem tillfällen som alla dokumenteras. Efter det diskuterar vi eventuell fortsättning.

Intresseanmälan

För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot nya intresseanmälningar. För mer information kan du kontakta oss på 031-367 94 20 eller mejla till eldoradoresurscenter@funktionsstod.goteborg.se.