Till sidans huvudinnehåll
Förskolepedagog och barn interagerar.

Yrken i förskoleförvaltningen

På förskoleförvaltningen arbetar cirka 8 900 medarbetare – merparten på våra förskolor men också inom våra stödfunktioner. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt, men det vi har gemensamt är att vi alla arbetar för att ge barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!

Chefer i förskolan

På förskoleförvaltningen finns chefer i och nära den pedagogiska verksamheten, men även avdelningschefer och enhetschefer inom de olika stödfunktionerna.

Barnhälsa

Barnhälsan består av logopeder, psykologer och specialpedagoger som arbetar hälsofrämjande och förebyggande för barns utveckling och lärande.

Måltid, lokalvård och vaktmästeri

Intern service består av personal inom måltid, lokalvård och vaktmästeri som ger service till förskoleverksamheten.

Stödfunktioner

På förskoleförvaltningens stödfunktioner finns medarbetare och chefer inom områdena styrning och ledning, HR, kommunikation, verksamhetsutveckling, ekonomi samt fastighet och säkerhet.

Jobba hos oss

Lediga tjänster

Vill du vara med och skapa en rolig, trygg och lärorik förskola med barnens lärande och utveckling i centrum? Då är du välkommen till oss på förskoleförvaltningen!

Pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa mer om att arbeta i andra skolformer som grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.

${loading}