Till sidans huvudinnehåll

Förskollärare


Som förskollärare har du en viktig roll i att skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet med barnen för att bidra till grunden för en bra framtid.

I ditt arbete utgår du från läroplanen och säkerställer att det pedagogiska innehållet i undervisningen på förskolan håller hög kvalitet. Som förskollärare har du ett särskilt ansvar i den utbildning som arbetslaget genomför tillsammans. Du som förskollärare leder undervisningen och ser till att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls.

Tillsammans med ditt arbetslag och kollegor bidrar du till en rolig, trygg och lärorik förskola där barnens lärande och utveckling står i centrum. Genom att se till barnens intressen, behov och erfarenheter utformar du stimulerande lärmiljöer och lekfulla aktiviteter som uppmuntrar till planerat eller spontant lärande under hela dagen.

För att arbeta som förskollärare behöver du ha en förskollärarexamen och sökt din förskolärarlegitimation. Det får du efter genomförd utbildning vid universitet eller högskola.

Som nyutexaminerad förskollärare har du rätt till en introduktionsperiod med mentor för att få en trygg och bra start i yrket. Inom förskoleförvaltningen i Göteborg finns en central mentorsorganisation. Mentorn har som uppgift att ge dig som nyutexaminerad stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen samt stimulera till professionell utveckling.

Vill du veta mer om världens viktigaste jobb? Se filmen där Rebecca Gustavsson berättar om sitt arbete som förskollärare på en förskola i Göteborg.

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}