Till sidans huvudinnehåll

Barnhälsa

Barnhälsan består av logopeder, psykologer och specialpedagoger som arbetar hälsofrämjande och förebyggande för barns utveckling och lärande.

Logoped

Som logoped stödjer du förskolorna i att bedriva ett språkutvecklande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar konsultativt med kommunikation-, språk-, och talsvårigheter genom till exempel fortbildning av förskolans personal utifrån en tydlig uppdragsbeskrivning. Se filmen där Lina Öinert berättar om sitt uppdrag som logoped.

Psykolog

Som psykolog arbetar du stödjande på grupp- och organisationsnivå, främst riktad mot rektorer och arbetslag i förskolan. Du bistår med specifik kunskap om barns psykiska utveckling och hälsa, arbetslagsutveckling, grupp- och organisationspsykologiska aspekter i verksamheten, samt krisstöd.

Specialpedagog

Som specialpedagog arbetar du med att utveckla förskolans verksamhet genom att stödja och utmana arbetslag med fokus på förhållningssätt och bemötande. Du arbetar också med att stötta i utveckling av pedagogiska lärmiljöer utifrån ett hälsofrämjande och förbyggande perspektiv.

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}