Till sidans huvudinnehåll

Måltid, lokalvård och vaktmästeri

Intern service består av personal inom måltid, lokalvård och vaktmästeri som ger service till förskoleverksamheten.

Kock

Som kock ansvarar du för att följa våra gemensamma riktlinjer, utbud och arbetsrutiner för det dagliga arbetet i köket. Du säkerställer att barnen får näringsrik och god mat samtidigt som du ger dem en positiv måltidsupplevelse. I ditt arbete ingår att tillaga och servera goda, säkra och hållbara måltider. Rollen innefattar även tillagning av specialkost, hantera matsvinn, inköp, diskhantering och egenkontroll. Du har kontakt med personalen och pedagogerna på förskolan och har kontroll på leveranser och servering av måltider.

Måltidsbiträde

Som måltidsbiträde deltar du i tillagningen och serveringen av goda, säkra och näringsriktiga måltider. Du förbereder till exempel frukost, mellanmål och tillbehör till lunchen. I arbetet ingår att hantera matsvinn, specialkost, disk, inköp och att beställa måltider från produktionskök. Som måltidsbiträde samarbetar du med personalen och pedagogerna i förskolan och möter barnen dagligen.

Köksmästare

Som köksmästare har du ett övergripande administrativt ansvar i köket. Som arbetsledare bemannar du vid frånvaro samt planerar måltider och godkänner beställningar för köket i förskolan. Du tar fram arbetsrutiner, scheman och arbetsbeskrivningar för de anställda.

Rollen som arbetsledare innebär att du är enhetschefens förlängda arm ute i verksamheterna. Du arbetsleder, vägleder och stöttar medarbetarna för att det dagliga arbetet i köket ska fungera effektivt och smidigt.

Lokalvårdare

Som lokalvårdare arbetar du för att säkerställa en ren och hälsosam miljö för barnen och medarbetarna på förskolan. Genom att skapa och bevara en hygienisk miljö bidrar du till barnens hälsa och trivsel. Dina dagliga uppgifter innefattar att rengöra och underhålla alla utrymmen inom förskolan. Som lokalvårdare utgår du från fastställda hygienregler och instruktioner för att säkerställa kvaliteten i arbetet. Du arbetar utifrån ett ergonomiskt och miljömedvetet perspektiv.

Samordnare lokalvård

Som samordnare har du ett stort ansvar som arbetsledare, bemannar vid vakanser och frånvaro samt planerar och utför kvalitetskontroller av lokalvård. Du tar fram arbetsrutiner och arbetsbeskrivningar för de anställda.

Vaktmästare

Som vaktmästare ansvarar du för underhåll och skötsel av förskolans lokaler, utomhusområden och utrustning. Du ser till att förskolemiljön är säker och i gott skick för såväl barn som medarbetare.

Din roll omfattar att underhålla och sköta förskolans gemensamma ytor, både inomhus och utomhus. Du är den som reparerar och ser till att förskolan är i gott skick och väl underhållen.

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}