Till sidans huvudinnehåll

Stödfunktioner


På förskoleförvaltningens stödfunktioner finns medarbetare och chefer inom områdena styrning och ledning, HR, kommunikation, verksamhetsutveckling, ekonomi samt fastighet och säkerhet.

Här ser du några exempel på yrken inom förskoleförvaltningens stödfunktioner.

Administratör

Som administratör stöttar du chefer i administrativa processer, huvudsakligen inom personal- och löneadministration men även IT- och ekonomiadministration.

Ekonom

Som ekonom är din främsta uppgift att stötta chefer i ekonomisk planering, budget, uppföljning och prognos.

HR-specialist

Som HR-specialist stöttar du chefer inom förvaltningen i olika personalrelaterade områden, som arbetsmiljö, lönefrågor och rekrytering.

Kommunikatör

Som kommunikatör stödjer du chefer och andra nyckelpersoner med strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Till exempel genom att ta fram kommunikationsplaner, skriva nyheter och pressmeddelanden, ta fram informationsmaterial och skapa innehåll för digitala kanaler.

Placeringshandläggare

Som placeringshandläggare är huvuduppdraget att placera barn inom kommunal verksamhet och du sköter allt administrativt som sker under placeringstiden. Arbetet är både styrande och stödjande i kommunikationen med rektorer och vårdnadshavare eftersom stora delar av uppdraget är reglerat i lagar och regler.

Utvecklingsledare

På förvaltningen arbetar utvecklingsledare med många olika inriktningar, till exempel digitalisering, kompetensförsörjning och skolutveckling.

Verksamhetsutvecklare

På förvaltningen arbetar verksamhetsutvecklare inom flera olika områden, till exempel språk, måltid och lokalvård.


Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}