Till sidans huvudinnehåll

Chefer i förskolan

På förskoleförvaltningen finns chefer i och nära den pedagogiska verksamheten, men även avdelningschefer och enhetschefer inom de olika stödfunktionerna.

Här kan du läsa om de chefer som jobbar närmast den pedagogiska verksamheten.

Rektor

Som rektor är du pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal på förskolan. Du leder och samordnar det pedagogiska arbetet och är den som särskilt ska arbeta för att utbildningen utvecklas. Det är rektor som beslutar hur förskolan ska organiseras, samt fördelar resurser efter barnens olika förutsättningar och behov.  Vill du veta mer om världens viktigaste jobb? Se filmen där Robert Andersson berättar om sitt arbete som rektor.

Biträdande utbildningschef

Som biträdande utbildningschef är du chef i linjen och ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av den pedagogiska verksamheten på förskolor. Biträdande utbildningschefer bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorer att utföra sitt uppdrag.

Utbildningschef

Som utbildningschef är du ett stöd till förvaltningsdirektör och har ett strategiskt ansvar att delta i arbetet för en hållbar verksamhetsutveckling i ett övergripande perspektiv. Utbildningschefer ansvarar för ledning och styrning samt samordning av biträdande utbildningschefer och andra direkt underställda medarbetare.

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}