Till sidans huvudinnehåll

Barnskötare


Som barnskötare medverkar du till barnens utveckling och lärande på förskolan. Du är en viktig del av det pedagogiska arbetslaget, där du är med och gör skillnad för barnen varje dag.

I ditt uppdrag arbetar du för att ge barn trygghet och omsorg i förskolan. Tillsammans med dina kollegor bidrar du aktivt till en rolig, trygg och lärorik förskola samt till att undervisningen håller hög kvalitet.  Du är även med och främjar barnens sociala och känslomässiga utveckling genom att skapa en positiv och inkluderande atmosfär.

Genom att skapa inspirerande lärmiljöer utmanar och stimulerar du barns utveckling och lärande under hela dagen. Som barnskötare är du väl insatt i förskolans läroplan och tillsammans med arbetslaget ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet i verksamheten.

För att arbeta som barnskötare behöver du ha en genomförd barnskötarutbildning om minst 1300 godkända poäng, enligt riktlinjer framtagna av Göteborgsregionen (GR). 

Vill du veta mer om världens viktigaste jobb? Läs intervjun med Ewa Jacobsson där hon berättar om sitt arbete som barnskötare på en förskola i Göteborg.


Foto: Petter Trens

Vad gör du på ditt jobb?

Jag tar hand om det finaste vi har – barnen. Vår framtid brukar jag säga. Tillsammans med arbetslaget medverkar jag till barnens utveckling och lärande. Jag planerar och håller i samlingar med barnen, är med och utvärderar det vi gör och bygger upp en bra vardag i verksamheten.

Utifrån förskolans läroplan hjälper jag till att bygga upp barnens självförtroende och lär dem om livet, så att de är rustade inför skolstarten och vidare på livets väg. På vår förskola jobbar vi mycket med tecken som stöd tillsammans med barnen, när vi gör rim och ramsor, sjunger, pratar och lyssnar på varandra. Det underlättar språkförståelsen och lärandet för alla barn och skapar ett sammanhang som ger barnen känslan av att de förstår och kan koppla samman olika saker och resonemang.

Jag jobbar inte bara med barnen, utan med familjerna också. I mötet med föräldrarna är det mycket relationsskapande arbete som handlar om att bygga upp förtroende och en samverkan för barnets bästa.

Vilken utbildning har du?

Jag jobbade först som vikarierande dagbarnvårdare, inom pedagogisk omsorg i en gemensam lokal. Sedan fick jag chansen att bli validerad och det innebar att jag läste till barnskötare en dag i veckan under tiden jag jobbade. Det kändes skönt att kunna ta den möjligheten till utbildning och få en titel till sitt yrke!

Vilka utvecklingsmöjligheter har du?

Vi har goda möjligheter att delta i olika typer av kompetensutveckling. En dag i veckan har vi Pedagogiskt forum där vi får verktyg och kompetensutveckling. På våra studiedagar får vi ofta lyssna på duktiga föreläsare som pratar om viktiga ämnen som verkligen berör oss i verksamheten och vardagen. Här finns också en frihet i att jag som medarbetare kan dra igång projekt utifrån mina egna tankar och idéer. Jag upplever att rektorn uppmuntrar till det och ger mig verktyg och utrymme för att kunna vara med och utveckla verksamheten. Vi har ett fint kollegialt lärande och reflekterar tillsammans, både spontant och på inplanerad reflektionstid. Jag upplever också att jag utvecklas i samspelet med barnen och lär mig av deras kompetens och nyfikenhet på till exempel den digitala tekniken.

På vilket sätt är ditt jobb meningsfullt?

Rollen och yrket i sig är fantastiskt! Att komma till jobbet och se och bli sedd av de här små människorna ger mig så mycket. Det känns väldigt meningsfullt att uppleva hur mitt bemötande återspeglas i deras utveckling, hur de möter mig med blickar och förtrolighet. Barnen ger mig lika mycket som jag ger dem och vi lär oss hela tiden av varandra!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är barnen! Här får jag jobba med vår framtid, varje dag.

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}