Till sidans huvudinnehåll
Bild av Göta Älv med norra och södra älvstranden

Älvförbindelser och sjöfart


När Göteborg växer snabbt på båda sidor av Göta Älv planerar staden för ytterligare förbindelser mellan Hisingen och fastlandet, bland annat en gång- och cykelbro.

Vad?

Behovet av fler förbindelser över Göta Älv växer i takt med att Göteborg växer. Marieholmstunneln, som avlastar Tingstadstunneln, färdigställdes år 2020 och Hisingsbron, som ersätter Götaälvbron, blev klar år 2021. Nu planeras fler förbindelser över älven i form av Lindholmsförbindelsen, en tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget, och en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Utöver dessa fasta förbindelser är ambitionen också att färjetrafiken över älven ska fortsätta att öka.

Läs mer om Brunnsbo-Linné via Lindholmen

Läs mer om gång-och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj

Var?

Mycket av den stadsutveckling som pågår och planeras i Göteborg ryms inom den så kallade Älvstaden. Det finns därför ett stort behov av fler förbindelser över, eller under älven.

Läs mer om Älvstaden

Varför?

Trycket på Älvsborgsbron och övriga förbindelser har stadigt ökat de senaste 15–20 åren. En vanlig vardag korsar över 300 000 resenärer Göta älv i Göteborg. Därtill fraktas allt mer gods till och från hamnen och industrierna på Hisingen. Denna utveckling förväntas att accelerera de kommande decennierna. 

Vem?

Samtidigt som det ska bli enklare att korsa Göta älv behöver möjligheterna till transporter längs med älven vara fortsatt goda, inte minst för den viktiga Vänersjöfarten. Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och Göteborgs Stad har därför tagit fram nya samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samtliga trafikslag.

Gång och cykelbro över Göta Älv planeringsförutsättningar

Nya broars påverkan på sjöfarten på Göta Älv i Göteborg (farled 955)

Aktuellt från Göteborgs Stad

Gratis färjelinje en ny snabb genväg över älven

2024-04-22

Nu krymper både tiden och avståndet för den som vill cykla eller gå mellan älvstränderna i centrala Göteborg. 3 maj startar en ny gratis färjelinje mellan Stenpiren och Lundbystrand som bara tar fem m…

Kontakt

Magnus Brink

Kommunikationsansvarig

E-post: magnus.brink@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48
${loading}