Foto: Peter Svenson

Skogsren


Renen är den enda arten av hjortdjuren där både hanar och honor har horn, även om hanarnas horn är större än honornas. Hanen kallas även för sarv och honan för vaja.

Skogsrenen lever i hjordar, men under delar av året kan de fullvuxna hanarna gå för sig själva och ansluta till honorna när det är parningstider. När renen går hörs ett klickande ljud. Det är en sena vid klövarna som glider över ett benutskott som orsakar ljudet. Kanske hjälper ljudet renarna att hålla ihop flocken när det är dålig sikt.

På vintern äter renen fram för allt lavar som de hittar under snön. De kan lukta sig fram till laven även om den är täckt av ett tjockt snötäcke. Under övriga årstider äter renen gräs, örter, skott och svampar.

Skogsrenen utrotades från Sverige på 1800-talet. Idag finns den bara i Finland och ryska Karelen. De renar som betar fritt i dag i norra Sverige är en tam variant av fjällrenen och de ägs av samer. Skogsrenen är större än tamrenen. Den har också en mer upprättstående hornkrona, vilket gör det lättare för dem att ta sig fram mellan träden.

Fakta om skogsren

Utbredning: Finland och bort över ryska Karelen till Asien.

Antal ungar: 1-2 ungar i maj-juni

Dräktighetstid: cirka 8 månader

Mankhöjd: cirka 150 cm

Vikt: Hanar 180-200 kg, honor 120-140 kg.

Livslängd: upp till 20 år