Ölandsgås. Foto: Peter Svenson

Gäss


De första tamgässen hölls i östra Medelhavsområdet, kanske så tidigt som för 9000 år sedan. I Skandinavien har vi hållit gäss i cirka 3000 år och gässen var våra tidigaste tamfåglar. Alla tamgäss härstammar från grågåsen. Genom tiderna har vi människor bland annat fått kött, dun, gåspennor och ägg av gåsen. Ölandsgås och Skånegås är de enda av våra gamla svenska lantgåsraser som fortfarande finns kvar.

Skånegås

Skånegåsen är den enda av våra gamla svenska lantgåsraser som fortfarande förekommer på våra gårdar, även om den är sällsynt. Skånegåsen blev fort en populär tamgås eftersom den växer snabbt och blir stor och tung. Det i sin tur gör att den inte klarar att flyga.

Skånegås. Foto: Peter Svenson

Den är inte bra på att ruva sina ägg, så i Slottsskogen ruvas och kläcks äggen i maskin. Skånegåsen har sin aktiva tid på dagen. Den äter gärna gräs och spannmål och tycker om att ha tillgång till en damm.

Skånegåsen är lojal mot sina ägare, de lär snabbt sig vilka som är "husets folk" och låter högljutt när utomstående närmar sig

Fakta om Skånegåsen

Utbredning: Gårdar och djurparker i södra och mellersta Sverige. Idag finns cirka 150 Skånegäss kvar

Antal ägg: 20-30 per vår

Ruvningstid: 1 månad

Vikt: mellan 7-11 kilo, hanen väger något mer än honan

Livslängd: 10-30 år

Ölandsgås

Ölandsgåsen något mindre och lättare än Skånegåsen, vilket gör att de ofta har kvar sin flygförmåga. Den är härdig och klarar sig bra på magert bete och äter även småkryp. Honan är bra på att ruva sina ägg och ta hand om ungarna, vilket inte kan sägas om alla tamgäss.

Under 1800-talet fanns Ölandsgås på Öland, i Småland och norra Skåne. Därefter minskade antalet och vid mitten av 1900-talet trodde man att rasen var utdöd. På 1960-talet upptäcktes dock ett fåtal Ölandsgäss i Skåne och det är från de gässen som samtliga nu levande Ölandsgäss härstammar.

Även Ölandsgåsen tillhör de tamgäss som snabbt lär sig vilka som är "husets folk" och agerar vakthundar när utomstående närmar sig.

Fakta om Ölandsgåsen

Utbredning: finns endast cirka 100 Ölandsgäss kvar idag

Antal ägg: 20-35 per vår

Ruvningstid: 1 månad

Vikt: mellan 4-5,5 kilo, hanen väger något mer än honan

Livslängd: blir oftast inte äldre än 10 år men kan i extremfall bli 30 år