Foto: Peter Svenson

Trivselregler


För att Slottsskogen ska vara en trevlig plats för alla att besöka finns några enkla men viktiga regler.

Plocka upp efter dig, släng ditt skräp i soptunnan och håll parken ren.

Du ska alltid hålla din hund kopplad, även om det inte är mycket besökare i parken. Det finns en hundrastplats i parken där hunden får lov att vara lös under uppsikt. Plocka alltid upp efter din hund. Du får inte ta med dig din hund in på lekplatser.

Grillar ska stå på eldfast underlag (inte på gräs). I Slottsskogen finns särskilda kärl för engångsgrillar där du kan ställa din grill. Se till att grillen är sval innan du slänger den.

Om du vill grilla över öppen eld får du bara göra det på parkens grillplatser, vi har 4 st fasta grillplatser vid: Plikta, ovanför Björngårdsvillan, Scoutmonumentet och vid Naturlekplatsen. Kom ihåg att släcka efter dig. Det är ditt ansvar att ta reda på om Räddningstjänsten har utlyst eldningsförbud.

I Slottsskogen får du inte:

  • köra bil, moped eller andra motorfordon
  • plocka blommor eller bryta kvistar
  • störa eller skada djuren
  • gå in i djurens hagar
  • fiska i dammarna
  • campa

Skadade djur/djur i fara

Djurvårdare når du på telefonnummer 0705-61 23 88. Tänk på att inte röra vilda djurungar. Slottsskogen tar inte emot vilda djur eller fåglar som hittas.