Bohuslän-Dals svarthöna och Orusthöna. Foto: Peter Svenson

Lantrashöns


Lantrashöns är väl anpassade till den miljö som de levt och formats i under lång tid. Sverige är ett stort land till ytan, med stora skillnader i klimat och natur mellan de olika delarna.

Förr i tiden var det svårt att ta sig mellan de olika landsdelarna. Det gjorde att utbytet av husdjur mellan olika regioner inte var så stort. Det förekom heller ingen riktad avel, så de lokala hönsbestånden kom i hög grad att präglas av miljön på den platsen där de hölls.

En annan egenskap som är typisk för lantrashöns är att de raser som är bra på att värpa, är dåliga på att ruva och tvärtom. Av hönsen i Slottsskogen är Bohuslän-Dals svarthöna bra på att ruva och Orusthönan bra på att värpa.

Lantrashönsen är tåliga och kräver inte så mycket från sin ägare. De är motståndskraftiga mot sjukdomar, har kvar sitt naturliga beteende och lever längre än de värphöns och broilers, som är vanliga idag. De kan dock inte mäta sig med de moderna hönsraserna när det gäller ägg- och köttproduktion. Å andra sidan kräver de inte så proteinrikt och dyrt foder som de nya raserna gör.

Idag finns inte mycket kvar av de ursprungliga lokala hönsbestånden, endast ett tiotal av de gamla lantraserna har överlevt in i vår tid. Att de raserna finns kvar, beror i hög grad på ett medvetet bevarandearbete. Slottsskogen deltar i det arbetet genom att hålla två raser, Bohuslän-Dals svarthöna och Orusthöna.

Fakta om Bohuslän-Dals svarthöna

Utbredning: På 1800-talet blev rasen vanlig i Bohuslän, Dalsland och södra Norge. Den hör hemma i det skogsrika inlandet och tycker om att sitta i träd. Mycket tyder på att rasen har afrikanskt påbrå.

Antal ägg: 140 ägg per år.

Ruvningstid: Cirka 3 veckor.

Vikt: Tupp 1,5-2 kg, höna 1-1,5 kg.

Livslängd: Sällan över 10 år.

Fakta om Orusthöna

Utbredning: Orusthönan är den sista resten av de vit- och svartspräckliga småhöns som förr i tiden var vanliga på Orust och Tjörn. Där klarade den att livnära sig på den karga födan på berg och klippor.

För cirka 100 år sedan påbörjades vissa insatser för att rädda rasen från att dö ut. Trots detta är Orusthönan en av de mest hotade lanthönsraserna.

Antal ägg: 200 per år.

Ruvningstid: Cirka 3 veckor.

Vikt: Tupp 1,5-2 kg, höna 1-1,5 kg.

Livslängd: Sällan över 10 år.