Foto: Peter Svensson

Älg


Älgen är Sveriges och Europas största landlevande djur. Det finns flera hundratusen älgar i Sverige och de trivs bäst i blandskog med våtmarker.

Tallkvistar, gräs, örter och havre är uppskattad föda. Älgen äter också vattenväxter och är bra på att simma. Den är närsynt och har dåligt färgseende men är istället utrustad med god hörsel och väl utvecklat luktsinne.

Älgen lever mest ensam och är dagaktiv. Tidigt på hösten strider älgtjurarna om älgkorna och det kan bli häftiga strider då de stångas med hornen. Älgkalven går nästan ett år med sin mor innan hon stöter bort den.

Det är endast tjuren som har horn. De fälls varje år och kan väga upp emot 30 kg. Det är en myt att älgtjuren får en ny tagg på hornen varje år. Istället är det medelålders tjurar som har de präktigaste hornen medan de äldre tjurarna får sämre horn för varje år.

Under 1700-talet var älgen nästan utrotad i Sverige. En bidragande orsak till detta var att älgläder ingick i arméns uniform och att allmogen fick rätt att börja jaga älg. Älgen har annars inga naturliga fiender, men björn och varg kan riva unga kalvar.

Fakta om älg

Utbredning: Hela Sverige förutom Gotland

Antal kalvar: 1-2

Dräktighetstid: 8 månader

Mankhöjd: Upp till 220 cm

Vikt: Upp till 800 kg, i Sverige sällan över 500 kg

Livslängd: 16-20 år