Skötsel och felanmälan


Det är stadsmiljöförvaltningen som ansvarar för skötsel och utveckling av Slottsskogen.

Slottskogen sköts enligt en parkvårdsbeskrivning som utgår från den specifika platsens användning, naturliga förutsättningar och historia.

Eftersom Slottsskogen är en välbesökt park har den en hög skötselnivå. Har du synpunkter eller frågor kring skötsel och renhållning av stadens parker så kan du kontakta Göteborgs Stad, via telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.