Foto: Göteborgs Stad

Djurfilmer


Vad äter skogsrenen på vintern och hur djupt kan en knubbsäl egentligen dyka? Se och lyssna när Slottsskogens djurvårdare berättar om några av djuren som finns i Slottsskogen.

Helsingefår

Lyssna när djurvårdare Josefine berättar om de sällskapliga helsingefåren.

Knubbsäl

Lär dig mer om knubbsälen när Slottsskogens djurvårdare Katrin berättar.

Skogsren

Slottsskogens djurvårdare Josefine berättar om skogsrenen.

Gotlandskanin

Gotlandskaninen är en trevlig, snäll och social kanin. Hör djurvårdare Katrin berätta.