Foto: Lo Birgersson

Markupplåtelser i parken


Om du vill arrangera något inom parkens område eller utföra arbete som innebär att en del av parkens yta belamras ska du kontakta Slottsskogen direkt och skriva avtal om att nyttja marken för aktivitet eller belamring.

Aktiviteter delas upp i spontana arrangemang och planerade arrangemang:

Spontana arrangemang

När du inte ställer upp något (etablering) och ni är under 50 personer behöver du vare sig avtal eller kontakta oss.

  • Blir ni mer än 50 personer behöver du kontakta oss.
  • Blir ni mer än 100 personer behöver du skriva avtal med oss.

Planerade arrangemang

Där du varken har etablering eller kommersiellt inslag gäller samma som för spontana arrangemang. Vill du ställa upp något, ta någon form av betalning i samband med aktiviteten eller nyttja platsen heldag eller mer så skriver du avtal med oss.

Vid större arrangemang

För konserter, löp/tävlingslopp med mera kommer dessa fortsättningsvis att hanteras dels av Slottsskogens personal genom avtal, dels av polisen (via tillståndsgivning) som av säkerhetsskäl och eventuell trafikpåverkan vill ha koll på stadens större evenemang.

Kostnader

I samband med avtal så tar vi en handläggningsavgift (minimiavgift) på 1 143 kr.

Vid större och komplexa arrangemang sluter vi överenskommelser baserade på hur långt arrangemanget är och hur stor del av parken du tar i anspråk.

Söker du avtal kring belamring för byggändamål tar vi en avgift på 1 114 kr/vecka.

Avgifterna motsvarar den kostnad som utgått tidigare via polistillståndshantering och stadens markupplåtelsetaxa. 

Följande upplåter vi inte delar av parken för:

  • Aktiviteter som är direkt olämpliga i ett kulturreservat.
  • Renodlade marknadsföringsevenemang/aktiviteter.
  • Tillfällig försäljning, ex korv från korvvagn, bärförsäljning, diverse ambulerande försäljning.
  • Företagsevent med foodtrucks.

I övrigt påverkar denna hantering inte andra tillstånd du har eget ansvar för att söka och känna till. 

Varmt välkommen att kontakta oss med förfrågan via vårt formulär för upplåtelser.