Foto: Peter Svenson

Friluftskyrkan


På den öppna platsen i närheten av landskapsstugorna ligger Friluftskyrkan – ett grönt kyrkorum med altare i sten. I bakgrunden finns ett vackert träkors. Besökarna sitter på träbänkar. Här hålls gudstjänst, mässor och nattvard med himlen som tak.

Sommarsöndagar klockan 16.00 är det gudstjänst. Efter gudstjänsten kan man dricka kaffe i någon av landskapsstugorna. Flera samfund - Svenska kyrkan, Stadsmissionen, Frikyrkorna med flera - samsas om att ha gudstjänster och olika högtidsstunder. Gudstjänsterna annonseras i Slottsskogens program.

Vill du boka Friluftskyrkan för dop eller kyrklig vigsel, kan du kontakta oss på uppgifterna du finner längst ned på sidan.