Foto: Peter Svenson

Kaniner


Gotlandskaninen är, trots sitt namn, inte nå­gon ursprunglig gotländsk kaninras. I stället syftar namnet på ättlingarna till de sista av de gamla svenska lantkaninerna, som man på 1960-talet hittade och lyckades rädda just på Gotland.

I Sverige har kaniner har hållits som husdjur i över 400 år.

Kaninen är en växtätare som äter gräs och örter. Den påminner om de djur som finns i gruppen gnagare - till exempel möss och råttor - men de tillhör gruppen hardjur.

En skillnad mellan gnagare och hardjur är att hardjuren har en dubbel uppsättning framtänder.

Lite fakta om Gotlandskanin

Antal ungar: 4–10

Dräktighetstid: 30–32 dagar

Vikt: 2–4 kg

Kroppslängd: cirka 50 cm

Färg: varierande

Livslängd: 8-10 år