Historiska byggnader


I Slottsskogen finns många små och stora byggnader som har haft olika funktioner genom tiderna. Några av byggnaderna finns här för att påminna och lära oss om hur det kunde se ut förr i tiden.

Gamla polisstationen

Det lilla huset ligger vid ett av parkens huvudstråk, i brynet mellan Gräfsnäsgården och Smålandsstugan. Huset byggdes i början av 1900-talet hade två arrester, som användes fram till slutet av 30-talet. De som hamnade här var oftast överförfriskade personer som fick sova ruset av sig i några timmar.

I dag är huset polismuseum, om än ett litet sådant. Här finns uniformer, kaskar, svärd, batonger, handbojor, visselpipor och små leksakspolisbilar. Arkitekt är Emil Billing.

Landskapsstugor

Gräfsnäsgården - Folkdansringen Göteborg

I Gräfsnäsgården, som både är landskapsstuga och föreningsgård, pågår aktiviteter sju dagar i veckan. Här huserar Folkdansringen Göteborg, som tillhör riksorganisationen Svenska Folkdansringen. Som namnet säger handlar det mycket om folkdans, men slöjd, folkdräkt, folklig kultur med mera har lika stor del i verksamheten. Det mesta går hand i hand och man har möjlighet att ägna och utveckla sig i det man själv tycker är roligast. Verksamheten är riktad till alla åldrar.

Gräfsnäsgården, foto Peter Svenson

De äldsta delarna av Gräfsnäsgården härstammar från mitten av 1700-talet. Då låg gården, som från början var förvaltarbostad till Gräfsnäs slott, i Gräfsnäs vid sjön Anten i Västergötland. Den flyttades till Slottsskogen 1967. Gräfsnäsgården "Gården" och det sentida tillbygget "Annexet" används främst som träningslokal för sex av distriktets elva föreningar men även som bibliotek, dräktbutik, festlokal samt träningslokal för andra dansgrupper och spelmän. På sommaren brukar det även vankas dans på dansbanan som är en av många utåtriktade aktiviteter.

Besöksadress: Landskapsstugevägen 2
Webbplats med mer information och kontaktuppgifter: goteborg.folkdansringen.se (länk öppnas i nytt fönster)

Smålandsgården

På sluttningen, ned mot den stora gräsplanen, mellan Stora och Lilla Dammen, ligger Smålandsgården. Vissa söndagar har Smålandsgården öppet hus för allmänheten enligt särskilt anslag vid grinden. I Smålandsgården, som är från 1700-talet, finns mycket att titta på: gamla möbler, bonadsmålningar och bruksföremål.

Smålandsgården, foto:Peter Svenson

Ursprungligen kommer stugan från Skubbhult i Femsjö socken, sex mil öster om Falkenberg. År 1904 köptes den av Smålands Gille. Året efter flyttades den till Slottsskogen och skänktes till Göteborgs stad. Till stugan hör också en visthusbod, ett getstall och en klockstapel. Gillets damer och herrar har var sin sammankomst i stugan en gång per månad, då man äter en bit mat, umgås och lyssnar på olika föredrag.

Besöksadress: Landskapsstugevägen 11
Webbplats med mer information och kontaktuppgifter: smalandsgillegbg.se (öppnas i nytt fönster)

Dalslandsstugan

I sluttningen upp mot Malmgårdsplatån, i Slottsskogens nordöstra del ligger Dalslandsstugan, grå med vitmålade fönsterbågar. Så har den sett ut i alla år, ända sedan den byggdes år 1827 i Steneby socken i Dalsland. På 1930-talet köpte Dalslands Gille stugan som flyttades till Göteborg och Slottsskogen.

Dalslandsstugan, foto Peter Svenson

Gillet arrangerar studiecirklar, kulturdagar och årstidsfester. Idag finns ca 170 medlemmar. Nya medlemmar är alltid välkomna.

Vissa söndagar har stugan öppet för visning och servering. Då kan man dricka kaffe med ”klengås” en dalsländsk specialitet. I samband med Friluftkyrkans gudstjänster, som hålls vid Gräsplatån intill, serveras kyrkkaffe. På anslagstavlan vid huset finns information om öppettider och olika aktiviteter.

Besöksadress: Landskapsstugevägen 21
Webbplats med mer information och kontaktuppgifter: hembygd.se/dalslands-gille

Hallandsgården

I Slottsskogens östra del, på kullen mellan Villa Belparc och Smålandsstugan, ligger den 200-åriga rödfärgade Hallandsgården.

Hallandsgården, foto: Peter Svensson

Gården kommer från Knipereds by i Norra Halland och har sedan slutet av 1700-talet bebotts av flera generationer stolsnickare. Sedan 1946-47 då huset flyttades till Slottsskogen har det varit en samlingspunkt för hallänningar i Göteborg. 

Besöksadress: Landskapsstugevägen 30

Vattentornet

Slottsskogens vattentorn, också känt som ”Kikarn”, är ett av Göteborgs 13 vattentorn. Det stod färdigt år 1899 och vattenreservoaren ligger under byggnaden. Det är uppfört på Slottsskogens högsta punkt - Stora Utsikten - 80 meter över havet och ligger i parkens norra del. Tornet vilar på ett 780 000 liter stort vattenmagasin.


Foto: Higab