Dovhjortar i Slottsskogens djurpark. Foto: Peter Svenson

Våra djur


Slottsskogens djurpark har en inriktning på tama och vilda nordiska djur.

De flesta djuren i djurparken är hotade lantraser och Slottsskogen deltar för bevarandet av dessa unika, specialanpassade och inhemska raser. Djurparken har också arterna Humboldtpingvin och skogsren som båda är hotade arter.