Handledning hos er


Handledning av nätverket kring en specifik person med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning.

Handledning hos er innebär att en eller två av våra handledare kommer ut till er verksamhet och handleder nätverket kring en specifik person med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Med nätverket menar vi närstående och personal.

Under tre tillfällen kan vi ge er handledning i exempelvis samspel, kommunikation och aktivitet. Syftet kan vara att hitta ett nytt kommunikationssätt eller få inspiration till nya motiverande aktiviteter där delaktigheten blir hög. Det kan även handla om hur ni kan skapa kognitivt stöd eller att få inspiration till att skapa en så bra sinnestimulerande miljö för personen som möjligt.

När vi har fått in er intresseanmälan kontaktar vi er för ett första samtal. När ni har kommit längst fram i kön planerar vi gemensamt in tider som passar. Träffarna kan ske på plats hos er eller via digitala möten.

Handledningen är kostnadsfri för er i nätverket kring en person med svår intellektuell funktionsnedsättning boende i Göteborg.

Skriv ut och fyll i blanketten: Intresseanmälan för handledning

Skicka blanketten till: 
Förvaltningen för funktionsstöd
Eldorado Resurscenter
Box 4053
422 04 Hisings Backa