Till innehåll
Ung person som omfamnar skolbyggnad. Illustration: Visuell kommunikation

Center för skolutveckling

Stöd för skolutveckling

Center för skolutveckling, CFS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklingsarbete för en utbildning på vetenskaplig grund. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt.

Aktuellt

Två kurser om ledarskap

Publicerad 12 juni 2024
I höst erbjuder Center för skolutveckling en ny kurs inom området ledarskap som riktar sig till mellanledare. Samtidigt startar en ny omgång av lärledarutbildningen. Båda kurserna erbjuder kompetensutveckling inom ledarskap i förskolan och skolan men riktar sig till olika målgrupper.

Få stöd i att skriva en forskningsskiss

Publicerad 5 juni 2024
På en workshop den 19 augusti får du stöd för att skriva en ansökningsskiss för ett praktiknära forskningsprojekt.

Fördjupa dig i språkutvecklande undervisning på vetenskaplig grund

Publicerad 29 maj 2024
Center för skolutveckling erbjuder flera fördjupande helårsutbildningar under läsåret 2024-25, riktade till förskola, grundskola och gymnasiet.
${loading}