Lysdioder och en liten robot, exempel på hur elever arbetar med digitalisering i skolan. Foto: Hanna Sandgren

Digitalisering, IKT


Center för skolutveckling stödjer digitalisering i skolan och förskolan genom att inspirera till nya former av lärande med hjälp av digital teknologi.

CFS stödjer utvecklingen av digital kompetens hos rektorer och pedagogisk personal genom att samverka med skolförvaltningarna, universitet, och andra externa aktörer. Digitalisering finns också med som en viktig del i några av CFSs språk- och kunskapsutvecklande utbildningar samt i de didaktiska nätverk och mötesplatser som samordnas av CFS. 

Digitalisering finns också med som en viktig del i några av CFS språk- och kunskapsutvecklande utbildningar samt i de didaktiska nätverk och mötesplatser som samordnas av CFS. 

Torghandel på Lärtorget

Kontakta oss
Utvecklingsledare Helen Henriksson