Lysdioder och en liten robot, exempel på hur elever arbetar med digitalisering i skolan. Foto: Hanna Sandgren

Digitalisering, IKT

Center för skolutveckling stödjer digitalisering i skolan och förskolan genom att inspirera till nya former av lärande med hjälp av digital teknologi.

Vi omvärldsbevakar, ordnar studiebesök, föreläsningar och workshoppar samt bjuder in till digitala och personliga mötesplatser.

Regeringen har tydliggjort skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Det märks bland annat i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan, till exempel genom att:

  • programmering blir ett inslag i flera ämnen
  • eleverna ska kunna lösa problem på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik
  • stärka elevernas källkritiska förmåga

Torghandel IKT

I torghandel IKT möts lärare och skolledare på föreläsningar eller workshoppar för att byta erfarenheter och visa upp exempel på hur skolan arbetar med IKT i undervisningen.

Torghandeln har olika teman. Varje torghandel filmas och publiceras i Torghandels egen youtube-kanal. 

TorghandelGöteborg på youtube

Torghandel på Lärtorget

Kontakta oss
Utvecklingsledare Helen Henriksson