En textsida där ordet leadership är markerat med orange färg. Foto: mostphotos.com

Ledarskap


Center för skolutveckling arbetar på olika sätt för att stärka ledare inom förskola och skola. Det handlar om lärarens och förskollärarens ledarskap för sina barn och elever, men också om förskolechefens och rektorns ledarskap över förskolan och skolan.

Lärledarutbildning

CFS anordnar lärledarutbildningar för pedagoger i alla skolformer för att stödja och utveckla det kollegiala lärandet. Lärledarutbildningen vänder sig till pedagoger som fått i uppdrag av rektor eller chef att leda det gemensamma lärandet på sina enheter och varje termin startar en ny utbildningsomgång. 

På uppdrag av förvaltningarna erbjuder CFS också forum för förstelärare, mentorsstöd och stöd för teamutveckling.

Kollegialt lärande på skolverket.se

Kontakta oss
Utvecklingsledare Per Fagerström