Naturvetenskap och teknik


Vi stödjer utveckling av undervisning i naturvetenskap och teknik inom både förskola och skola.

Mötesplatser kring undervisning i naturvetenskap och teknik

Under läsåret 2023-24 anordnar vi en serie om fyra mötesplatser kring undervisning i naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, grundskola och gymnasium. Syftet är att dela erfarenheter och tillsammans bygga kunskap som stärker undervisningen och progressionen i lärandet. 

Mötesplatserna ska ge inspiration och möjlighet till fördjupning inom olika tematiska områden, genom exempelvis föreläsningar av inbjudna gäster, workshops, gemensamma studiebesök med mera. Innehåll och former kan variera, liksom vilka årskurser/skolformer mötesplatsen vänder sig till. Första träffen, som ägde rum våren 2021, hade fokus på progressionen förskola-skola. 

Om du har förslag på innehåll för kommande mötesplatser så kontakta oss gärna. Vi planerar en blandning av aktuell forskning, erfarenhetsutbyte mellan skolor och förskolor, diskussioner om förändringar i styrdokument, samarbete med omgivande samhälle mm.

Aktuella mötesplatser

Du hittar information om aktuella mötesplatser i Lärtorgets kalender.

Vill du vara säker på att få information om när och var vi ses får du gärna skriva upp dig på vår sändlista https://forms.gle/VTUHm113Gdak9a7L7

Tidigare NT-mötesplatser (vt 2021-ht 2023) 

Hur teleskopen hjälper oss förstå universum (november 2023)


Botaniska trädgården som resurs i undervisningen (september 2023)


Ämnesdidaktik  (maj 2023)


Undervisa om klimat och klimatförändringar (februari 2023)


Fysik på lekplatsen  (september 2022)

Tema språkutveckling och barnlitteratur  (februari 2022)

Förkroppsligat lärande  Fysiklek på Chalmers  (november 2021)

Progressionen förskola-grundskola + NTA  (maj 2021) Länkar till resurser för lärare

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik 

Forskningssammanställning från Skolfi: Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet

Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds Universitet

CETIS - Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik


Kontakta oss

Lektor Ingela Bursjöö
Lektor Anna Backman
Utvecklingsledare Anette Mitiche