Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Center för skolutveckling stödjer Göteborgs förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i att utveckla utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

Våra insatser utgår från Skolverkets vägledning och stöd för undervisning av nyanlända barn och elever samt från de lokala riktlinjer som tagits fram i staden. 

Skolverkets vägledning och stöd

Skolverket: Nyanlända barn och elevers utbildning

Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i grundskolan i en rapport (2017): Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning

Riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning, grundskola

Riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning, gymnasium

Riktlinjer för nyanlända barns rätt till utbildning, förskola: Förskoleförvaltningen i samarbete med Center för skolutveckling arbetar nu med att revidera riktlinjerna för nyanlända barns rätt till utbildning i förskolan.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildning för förskollärare och lärare som undervisar nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Läs mer om aktuella utbildningar i länkarna nedan. 

Webbaserad fortbildning: Att utbilda och undervisa flerspråkiga elever

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Reading to learn

Teachers college Reading and Writing Project

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ordna kompetensutveckling för att stärka kvaliteten på utbildning för nyanlända. Ett antal kommuner har fått statsbidrag för en samordnare som organiserar Skolverkets kompetensutveckling. Laura Ruz Haglöf, Center för skolutveckling, är samordnare i Göteborgs stad.

skolverket.se kan du läsa om riktade insatser för nyanlända

Kontakt

Utvecklingsledare Laura Ruz Haglöf

Lektor Mats Widigson