En person bläddrar i en bok. Foto: Pixabay

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

En språkutvecklande undervisning är inkluderande och gynnar alla elevers lärande. Center för skolutveckling stödjer språk- och kunskapsutvecklande undervisning i stadens förskolor och skolor genom utbildningar och nätverk.

Utbildningar

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Reading to LearnSkriva sig till lärande, STL

Svenska som andraspråk

Teachers College Reading and Writing Project

Kontakt

Du hittar kontaktpersoner för respektive utbildning på sidan Utbildningar

Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas nätverk, som samordnas av Center för skolutveckling, träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter. De leder utvecklingsarbetet i sin förvaltning och handleder pedagoger i grundskolan och gymnasiet. 

Kontakt

Karin Olsson