Barn leker mellan två träd och under ett klädlina med färgglada tyger. Foto: Lo Birgersson

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskola, förskoleklass och fritidshem


Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskola, förskoleklass och fritidshem anordnas av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng.

Utbildningens syfte och innehåll

Syftet är att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur undervisningen för nyanlända och flerspråkiga barn kan utvecklas, utifrån frågor såsom; Hur kan barns och föräldrars erfarenheter och språkliga resurser användas i undervisningen? Hur arbetar vi språk- och kunskapsutvecklande med utgångspunkt i flerspråkighet och interkulturalitet?

Utbildningen grundas på den senaste forskningen och relevanta mål i läroplan för förskolan. Under kursen inspireras du av ledande forskare inom flerspråkighet och interkulturalitet.

Upplägg

Kursen grundar sig i ett kollegialt lärande där deltagare från hela staden tar del av varandras erfarenheter. Den är till stor del digital och omfattar tio eftermiddagar.

Som avslutning utformar deltagarna en projektplan för ett utvecklingsarbete i den egna verksamheten. Center för skolutveckling erbjuder stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kursen är finansierad av Skolverket och är kostnadsfri, även kurslitteraturen för deltagarna ingår.

Nästa kursstart

Nästa kursomgång startar i september 2024. Läs mer om utbildningen och anmäl dig via Lärtorgets kalender

Kontakt

Laura Ruz-Haglöf, utvecklingsledare, laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se 

Karin Olsson, utvecklingsledare, karin.olsson@educ.goteborg.se

Annika Hellberg, lektor, annika.hellberg@educ.goteborg.se