Kontaktuppgifter till verksamhetschef och personal

Vill du komma i kontakt med en specifik medarbetare hittar du kontaktuppgifterna till alla våra medarbetare nedan.

Paula Palmdahl, verksamhetschef
073-566 91 53
paula.louise.palmdahl@educ.goteborg.se

Trine Flatjord, administratör
072-855 34 39
trine.flatjord@educ.goteborg.se

Katarina Gunnarsson Strandberg, kommunikatör
072-856 52 89
katarina.gunnarsson.strandberg@educ.goteborg.se

Pernilla Lorentzson, kommunikatör
070-761 23 02
pernilla.lorentzson@educ.goteborg.se

Utvecklingsledare och lektorer

Pernilla Andersson Varga, lektor
070-254 15 10
pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se 

Anna Backman, lektor
072-022 73 32
anna.backman@educ.goteborg.se 

Ingela Bursjöö, lektor
072-523 07 84
ingela.bursjoo@grundskola.goteborg.se

Per Fagerström, utvecklingsledare
070-255 19 76
per.fagerstrom@educ.goteborg.se 

Annika Hellberg, lektor
070-090 11 48
annika.hellberg@educ.goteborg.se

Helen Henriksson, utvecklingsledare
076-764 93 39
helen.henriksson@educ.goteborg.se 

Nina Ivarsson, utvecklingsledare
073-566 90 89
nina.ivarsson@educ.goteborg.se

Annette Mitiche, utvecklingsledare
072-704 11 68
annette.mitiche@educ.goteborg.se 

Lisa Molin, lektor
070-761 28 58
lisa.molin@educ.goteborg.se

Karin Olsson, utvecklingsledare
072-855 39 59
karin.olsson@educ.goteborg.se

Laura Ruz Haglöf, utvecklingsledare
070-529 08 70
laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se 

Susanne Staf, lektor
070-265 65 70
susanne.staf@educ.goteborg.se

Mats Widigson, lektor
070-259 03 20
mats.widigson@educ.goteborg.se