Elev hoppar på ett ben över en skolgård. Foto: Lo Birgersson

Elevhälsa


Center för skolutveckling arbetar utifrån ett 1–19-årsperspektiv med att stödja utveckling för barn- och elevhälsans olika professioner och för att tillgodose en långsiktig utveckling av barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete.

CFS anordnar utbildningar och mötesplatser inom elevhälsoområdet för kompetensutveckling och stöd för samverkan. CFS anordnar regelbundet Barn- och elevhälsans upptaktsdag, som inspiration och fortbildning för elevhälsans professioner.