Elev hoppar på ett ben över en skolgård. Foto: Lo Birgersson

Elevhälsa

Center för skolutveckling arbetar utifrån ett 1–19 års perspektiv med att stödja utveckling för barn- och elevhälsans olika professioner och för att tillgodose en långsiktig utveckling av barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete.

CFS anordnar utbildningar och mötesplatser inom elevhälsoområdet för kompetensutveckling och stöd för samverkan. CFS anordnar regelbundet Barn och elevhälsans upptaktsdag, som inspiration och fortbildning för elevhälsans professioner. 

Metodstöd för hälso- och sjukvård inom elevhälsan

Center för skolutveckling administrerar, förvaltar och utvecklar metodstödet för hälso och sjukvård inom elevhälsan i Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad. 

Metodstödets syfte är att bidra till en likvärdig och jämlik hälso- och sjukvård inom elevhälsans medicinska och psykologiska insats. Det utgör en viktig del i det övergripande ledningssystemet för hälso- och sjukvården inom elevhälsan i utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Skolhälsovårdsöverläkaren i Göteborgs Stad är ansvarig för innehållet i metodstödet och för det nyhetsbrev som skickas ut till användarna några gånger per termin. 

Metodstödet används av skolsköterskor, skolläkare, psykologer och andra berörda inom utbildningsförvaltningen. Så får du åtkomst till metodstödet

Medarbetare i Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad

Du ska få ett googlekonto automatiskt när du anställs. Se till att du är inloggad på det och gå sedan till metodstödets startsida i din webbläsare: https://sites.google.com/educ.goteborg.se/cfs-skolhalsan/startsida

Har du problem? Kontakta metodstödet:
metodstod.emi@educ.goteborg.se eller metodstod.epi@educ.goteborg.se


Prenumeration för friskolor och andra kommuner för 2023Utbildningsförvaltningen erbjuder friskolor och andra kommuner tillgång till metodstödet, till och med 31 december 2023. En prenumeration på metodstödet kostar 4500 kronor per år. 

I grundavgiften ingår inloggning för två personer. Utöver det kan du sedan lägga till ytterligare personer, för det är avgiften 500 kronor per person och år. Du når metodstödet genom att vara inloggad med ett personligt googlekonto.Prenumerationen faktureras i helårsvis i januari för innevarande år. 

Om en användare tillkommer under året betalar du för ett påbörjat kalenderår. Vill du av någon anledning säga upp abonnemanget för nästkommande år gör du det skriftligt senast 30 november.Vill du göra en ändring i din prenumeration kan du skicka in det här formuläret eller kontakta oss via e-post: 


metodstod.emi@educ.goteborg.se
eller metodstod.epi@educ.goteborg.se