Elevhälsa

Center för skolutveckling administrerar, förvaltar och utvecklar Göteborgs Stads metodstöd för hälso- och sjukvård inom elevhälsan.

Metodstöd för hälso- och sjukvård inom elevhälsan

Metodstödets syfte är att bidra till en likvärdig och jämlik hälso- och sjukvård inom elevhälsans medicinska och psykologiska insats. Det utgör en viktig del i det övergripande ledningssystemet för hälso- och sjukvården inom elevhälsan, i grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Skolhälsovårdsöverläkaren i Göteborgs Stad är ansvarig för innehållet i metodstödet och för det nyhetsbrev som skickas ut till användarna några gånger per termin. 

Metodstödet används av skolsköterskor, skolläkare och psykologer, elevhälsochefer och andra berörda inom grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Friskolor och andra kommuner har möjlighet att prenumerera.

Så får du åtkomst till metodstödet

Medarbetare i Göteborgs Stads grundskoleförvaltning och utbildningsförvaltning

Du ska få ett googlekonto automatiskt när du anställs. Se till att du är inloggad på det och gå sedan till metodstödets startsida i din webbläsare: https://sites.google.com/educ.goteborg.se/cfs-skolhalsan/startsida

Har du problem? Kontakta metodstödet:
metodstod.emi@educ.goteborg.se eller metodstod.epi@educ.goteborg.se


Prenumeration för friskolor och andra kommuner


En prenumeration på metodstödet kostar 4500 kronor per år. 

I grundavgiften ingår inloggning för två personer. Utöver det kan du sedan lägga till ytterligare personer, för det är avgiften 500 kronor per person och år. Du når metodstödet genom att vara inloggad med ett personligt googlekonto.Prenumerationen faktureras i helårsvis i januari för innevarande år. 

Om en användare tillkommer under året betalar du för ett påbörjat kalenderår. Vill du av någon anledning säga upp abonnemanget för nästkommande år gör du det skriftligt senast 30 november.Vill du göra en ändring i din prenumeration kan du skicka in det här formuläret eller kontakta oss via e-post: 


metodstod.emi@educ.goteborg.se
eller metodstod.epi@educ.goteborg.se