Till sidans huvudinnehåll
Götaplatsen med vattenspelsfontän i mitten av gatan. På ena sidan kör flera bilar i tät rad mot kameran tillsammans med en cyklist. På andra sidan gatan står en buss vid sin hållplats.

Trafiksäkerhet och regler

Här hittar du information om vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i Göteborg, hur Göteborgs Stad jobbar med trafiksäkerhet och hur du själv kan bidra till en trafiksäkrare stad.

Trafikregler och lokala trafikföreskrifter

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen beslutat om, men det finns även lokala trafikregler. Här hittar du information om vilka transport- och trafikregler du behöver ta hänsyn till i Göteborg.

Trafiksäkerhet

I Göteborg arbetar vi utifrån nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är grunden för vårt kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet.

Trygg väg till skolan

Alla barn i Göteborg ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan. Därför lägger vi stort fokus på att se till att miljön runt skolorna är säker.

Miljözon för tung trafik

I Göteborg har vi problem med dålig luftkvalitet. Det beror på utsläpp från bland annat trafiken. Problemet är gemensamt för de flesta storstäder. För att minska problemet har vi miljözoner för tunga lastbilar och bussar.

Dubbdäcksförbud

På Friggagatan och Odinsgatan i Göteborg får du inte köra med dubbdäck. Har du dubbdäck på bilen måste du välja en annan väg. Bryter du mot förbudet kan du få böter.

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka hälsobesvär. Därför får du inte låta bilen gå på tomgång mer än en minut.

Blomlådor som trygghetsåtgärd

På stadsmiljöförvaltningen arbetar vi ständigt för att förbättra trafiksäkerheten. Om du upplever att bilisterna ändå kör för fort där du bor, kan blomlådor vara ett bra alternativ för att få ner farten.

Relaterad information

Företag och organisationer

Dispens från trafikregler

Om du behöver transportera tung, bred eller lång last på vägarna behöver du oftast få dispens från trafikreglerna. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker om dispens.

${loading}