Till sidans huvudinnehåll

Blomlådor som trygghetsåtgärd

På stadsmiljöförvaltningen arbetar vi ständigt för att förbättra trafiksäkerheten. Om du upplever att bilisterna ändå kör för fort där du bor, kan blomlådor vara ett bra alternativ för att få ner farten.

Öka tryggheten på din gata med blomlådor

Blomlådorna fungerar som en signal och en påminnelse till bilisterna om att ta det lugnt och sänka hastigheten, samtidigt som de ser trevliga ut. Allt för att tryggheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt.

Allmänna bestämmelser

  1. Om du ska ansöka om blomlådor måste du bo på den gata där blomlådorna ska placeras. Gatan måste vara av villaområdeskaraktär. Berörda grannar ska lämna skriftligt medgivande på ansökan.
  2. Blomlådorna ska byggas enligt stadsmiljöförvaltningens ritning (som du får när tillståndet beviljats). Du bekostar själv tillverkningen av lådorna, planterar blommorna och blomskötseln. När tillståndet går ut, eller om det av någon anledning skulle dras in, ansvarar du för att blomlådorna tas bort.
  3. Blommor ska vara planterade i blomlådorna under hela tillståndsperioden. Blomlådorna får inte vara siktskymmande. Den totala höjden för lådan och växterna får inte överstiga 80 cm.
  4. Lådorna får vara utplacerade på gatan från den 1 maj till den 1 november, alltså inte under vintertid då det måste finnas plats för snöröjning. Om gruset på gatorna inte har sopats i området före den 1 maj kan du antingen själv sopa ytan eller vänta med utplaceringen tills sopningen gjorts.
  5. Blomlådorna ska stå med ett avstånd av minst 20 meter från en gatukorsning och den fria bredden ska vara 3,5 meter, se figur A och B.
  6. Det bör finnas en fri sikt på minst 30 meter på var sida om blomlådorna. Dessutom ska avståndet till närmsta farthinder eller blomlådegrupp vara 80 meter.

Figur A:

Körbana som ä smalare än sex meter kräver en låda.

Figur B: 

Körbana som är bredare än sex meter kräver två lådor.


Så här ansöker du

  1. Fyll i blanketten.
  2. När vi tagit emot och godkänt din anslökan skickar vi ut ett beslut, en skiss med förslag på placering samt ritning för byggande av blomlådorna.
  3. När lådorna är färdiga kontaktar du oss för besiktning. Vi märker då ut var lådorna ska placeras på gatan och lämnar reflexerna som ska monteras på lådorna.
  4. Tillståndet gäller för en säsong (1 maj–1 november) i taget.

Utan giltigt tillstånd kan du inte placera ut blomlådorna

Om de allmänna bestämmelserna inte följs kan tillståndet för blomlådorna dras in. Tillståndet kan även dras in i samband vid förändringar av trafiksituationen eller om gatans utformning ändras.

Har du frågor?

Skicka e-post till: blomlador@stadsmiljo.goteborg.se.

Bilagor

Öka tryggheten på din gata med blomlådor. (sidan i utskriftsformat)

Ritning blomlåda


Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om blomlådor som trygghetsåtgärd så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}