Till sidans huvudinnehåll

Delårsrapporter och övriga uppföljningsrapporter


I augusti varje år lämnar Göteborgs Stad en så kallad delårsrapport. Delårsrapporten är en uppföljning av ekonomin för Göteborgs Stads verksamheter. Dessutom sammanställer Göteborgs Stad ytterligare  uppföljningsrapporter vid flera tillfällen.

Delårsrapporten visar det ekonomiska läget

Delårsrapporten är en sammanställning av det ekonomiska läget i Göteborgs Stads nämnder och bolag för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos över hur det ekonomiska resultatet förväntas bli den 31 december.

Delårsrapport 2023 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2022 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2021 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2020 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2019 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2018 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2017 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2016 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2015 för Göteborgs Stad

Göteborgs Stads övriga uppföljningsrapporter

Utöver årsredovisning och delårsrapport som är ett lagkrav sammanställs uppföljningsrapporter vid ytterligare tillfällen. Uppföljningsrapporterna har olika innehåll under året. Utöver ekonomi och personal kan det vara fokus på olika verksamhetsområden och målen i kommunfullmäktiges budget.

Följ samhällsutvecklingen

För att följa den när- och omvärld vi verkar i har Göteborgs Stad tagit fram en modell för samhällsutvecklingen. Den utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna och visar hur utvecklingen ser ut över tid i Göteborg. Genom att se varifrån vi kommer får vi en uppfattning om vart vi är på väg.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du frågor om Göteborgs Stads ekonomi kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}