Till sidans huvudinnehåll
Förskola med lummig och grön förskolegård.

Stadsfastighetsförvaltningen

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler och anläggningar som vi sköter om.

Organisation och ledning

Stadsfastighetsförvaltningen har cirka 650 anställda fördelade på sex avdelningar.

Så behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag som myndighet. All behandling av personuppgifter utgår från syftet med behandlingen och vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i stadsfastighetsnämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från stadsfastighetsnämnden.

${loading}