Till sidans huvudinnehåll
En skiss av en skolbyggnad omgiven av grönska. I förgrunden en person som sitter på en bänk.

Stadsfastighetsnämnden

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i stadsfastighetsnämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från stadsfastighetsnämnden.

Nämndens uppdrag

Stadsfastighetsnämnden ansvarar för att förvalta, bygga och utveckla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, med tillhörande utemiljöer, som Göteborgs Stads verksamheter behöver.

Mötestider

Stadsfastighetsnämnden sammanträder följande datum. Mötena är inte öppna för allmänheten.

Budget och årsrapport

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsfastighetsnämnden beslutar om den budget som styr stadsfastighetsförvaltningens arbete.
${loading}