Till sidans huvudinnehåll

Stadsfastighetsnämndens uppdrag

Stadsfastighetsnämnden ansvarar för att förvalta, bygga och utveckla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, med tillhörande utemiljöer, som Göteborgs Stads verksamheter behöver.

Stadsfastighetsnämnden beslutar om budget, policyer, mål och inriktning för stadsfastighetsförvaltningens verksamhet. Förvaltningens chefer och medarbetare verkställer nämndens beslut och utför arbetsuppgifterna.

Exempel på huvudsakliga ansvarsområden:

  • Bygga, hyra in, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter, som exempelvis skolor, förskolor och boenden med särskild service.
  • Utveckla lokaler som möter verksamheternas behov och säkerställa lokalernas värde och funktion över tid.
  • Förvalta och hyra ut de lokaler som kan användas tillfälligt tills de ska rivas eller användas till något annat i stadsutvecklingen.
  • Aktivt delta i lokalbehovsplanering och ta ansvar för stadens lokalförsörjning.

Kontakta stadsfastighetsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om stadsfastighetsnämndens uppdrag så kan du kontakta stadsfastighetsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}