Till sidans huvudinnehåll
En skolbyggnad byggd i trä och en skolgård.

Om stadsfastighetsförvaltningen

Våra fastigheter

Vi ansvarar för att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla de lokaler och utemiljöer som Göteborgs Stads verksamheter behöver.

Forsknings- och utvecklingsarbete

På stadsfastighetsförvaltningen arbetar vi aktivt med att utveckla våra fastigheter och vår service. Tillsammans med hyresgäster och externa aktörer samarbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera olika områden.

Systematiskt brandskyddsarbete för dig som har stadsfastighetsförvaltningen som hyresvärd

Verksamheter som har stadsfastighetsförvaltningen som hyresvärd behöver följa Göteborgs Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Som stöd i arbetet finns en handbok och arbetspärm.
${loading}