Till sidans huvudinnehåll
En skolbyggnad byggd i trä och en skolgård.

Om stadsfastighetsförvaltningen

Våra fastigheter

Vi ansvarar för att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla de lokaler och utemiljöer som Göteborgs Stads verksamheter behöver.

Forsknings- och utvecklingsarbete

På stadsfastighetsförvaltningen arbetar vi aktivt med att utveckla våra fastigheter och vår service. Tillsammans med hyresgäster och externa aktörer samarbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera olika områden.
${loading}