Till sidans huvudinnehåll
En byggnad med glasfönster intill en trafikerad väg.

Socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med trygghetsfrågor, folkhälsa och civilsamhällets medinflytande.

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med trygghetsfrågor, folkhälsa och civilsamhällets medinflytande.

Våra verksamheter

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för att stötta familjer och individer så att alla kan leva ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen erbjuder aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att ge barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar dessutom med trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och samarbetar med civilsamhället.

Så behandlar vi personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur socialförvaltningen Hisingen hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Aktuellt från socialförvaltningen Hisingen

2023-06-01

Göteborgs Stads första socialtjänstrapport

Fler vill lämna en kriminell bana, hemlösheten minskar och cirka tusen barn i Göteborg fick insatser på grund av våld i nära relationer. Det, och mycket mer, visar Göteborgs Stads första socialtjänstr…

Illustration på tre människor som står i led för att rösta
2023-09-08

Tio vinnande förslag i Litteraturstråkets medborgarbudget

Barn och vuxna i Backa och Brunnsbo har nu röstat fram hur 800 000 kronor i Litteraturstråkets medborgarbudget ska fördelas. På Frihamnsdagarna presenterades de vinnande förslagen som ska bli verkligh…

Relaterad information

Nationella minoriteter

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna? Här får du veta vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter. Informationen finns på respektive minoritetsspråk samt på svenska.

${loading}