Till sidans huvudinnehåll
En byggnad med glasfönster intill en trafikerad väg.

Socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med trygghetsfrågor, folkhälsa och civilsamhällets medinflytande.

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med trygghetsfrågor, folkhälsa och civilsamhällets medinflytande.

Våra verksamheter

Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för att stötta familjer och individer så att alla kan leva ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen erbjuder aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att ge barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar dessutom med trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och samarbetar med civilsamhället.

Så behandlar vi personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur socialförvaltningen Hisingen hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Aktuellt från socialförvaltningen Hisingen

Ett höghus

Lagarbete bakom positiv utveckling i Biskopsgården

Biskopsgården klassas inte längre som ett särskilt utsatt område enligt polisen. Den positiva utvecklingen är ett resultat av en bred samverkan mellan olika aktörer.

Relaterad information

Nationella minoriteter

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna? Här får du veta vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter. Informationen finns på respektive minoritetsspråk samt på svenska.

${loading}