Till sidans huvudinnehåll

Socialnämnden Hisingens uppdrag


I socialnämnd Hisingen sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Ärendena som tas upp är förberedda av en eller flera handläggare.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden Hisingen har ansvar för individ-och familjeomsorg inom stadsområde Hisingen, det område som tidigare var stadsdelarna Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen. Nämnden ansvarar för de uppgifter som ligger på kommunen inom socialtjänstens område för stöd och hjälp till individer och familjer, dock inte för behov som avser funktionsstöd, vård och omsorg till äldre eller för uppgifter som ligger på andra nämnder.

Dessutom ska förvaltningen aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället samt samverka med hela staden. 

Du kan läsa mer om socialnämnd Hisingens uppdrag i
Reglementen för Göteborgs Stads socialnämnder

Utskott

Socialnämnden Hisingen har två individutskott som beslutar i frågor som rör individärenden. Individutskott 1 hanterar ärenden inom områdena Lundby och Norra Hisingen. Individutskott 2 hanterar ärenden inom området Västra Hisingen. Vardera utskott har fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Kontakta din politiker

Har du frågor eller synpunkter på de politiska besluten kan du ringa, skicka brev eller e-post till politikerna.

Politiker i socialnämnden Hisingen

Sök och prenumerera på nämndhandlingar 

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Kontakta socialförvaltningen Hisingen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Vågmästaregatan 1A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.948922217498998,57.71986787871008] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Hisingen", "content":"Vågmästaregatan 1A" } }]

Postadress

Box 22006
400 72 Göteborg

${loading}