Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom socialförvaltningen Hisingen


Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för att stötta familjer och individer så att alla kan leva ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen erbjuder aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att ge barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar dessutom med trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och samarbetar med civilsamhället.

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Läs mer på sidan för familj, barn och ungdom

Vuxen och försörjningsstöd

Här kan du få hjälp av socialtjänsten när det gäller vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. Läs mer på sidan för ekonomi och ekonomiskt bistånd 

Stadsområde, välfärd och fritid

Här får du kontakt med personer som arbetar med fritidsverksamhet och trygghetsarbete, folkhälsoarbete, samhällsplaneringen och samverkan med civilsamhället. Läs mer på sidan för Uppleva och göra 


Kontakta socialförvaltningen Hisingen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Vågmästaregatan 1A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.948922217498998,57.71986787871008] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Hisingen", "content":"Vågmästaregatan 1A" } }]

Postadress

Box 22006
400 72 Göteborg

${loading}