Till sidans huvudinnehåll

Samhällsutvecklingsrådet

Samhällsutvecklingsrådet ska bidra till att ge möjlighet för politiken att kunna beakta befolkningens behov och ha kännedom om lokala förhållanden inom stadsområde Hisingen.

Samhällsutvecklingsrådet ska bidra till att ge möjlighet för politiken att kunna beakta befolkningens behov vid samhällsplaneringen och ha kännedom om lokala förhållanden inom stadsområde Hisingen.

Samhällsutvecklingsrådet består av nio politiker, som utsetts av nämnden, och tjänstepersoner från socialförvaltningen Hisingen samt förvaltningen för demokrati och medborgarservice. Rådet ska utifrån lokala perspektiv särskilt fördjupa aspekter inom samhällsplanering och folkhälsoarbetet samt möjliggöra för politikerna att kunna beakta befolkningens behov och ha kännedom om lokala förhållanden.

I samhällsutvecklingsrådets arbetsuppgifter ingår:

  • att verka för fördjupad dialog och medverkan både i tidiga skeden och för en långsiktig planering av samhällsplanerings-, stadsutvecklings-, folkhälso-, civilsamhälles-, trygghets- och demokratifrågor för nämnden samt vid behov vara ett beredande organ för ärenden inom dessa områden.
  • att genom fördjupad kunskap bidra till möjligheten att beakta befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden utifrån stadsområdets olika områden.
  • att fungera som ett beredande, informerande och framåtdrivande organ i stadsutvecklingsfrågor.
  • rådets politiska ledamöter representerar socialnämnden Hisingen i den politiska dialogen med Västra Götalandsregionen kopplat till avtalen för folkhälsoarbete, familjecentrerat arbetssätt och hälsolots.

Kontakt

Har du frågor om samhällsutvecklingsrådet? Kontakta:

Isabella Anderson

E-post: isabella.anderson@socialhisingen.goteborg.se

Telefon: 0728-56 60 18

Kontakta socialförvaltningen Hisingen

Har du synpunkter eller frågor kontakta socialförvaltningen Hisingen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Vågmästaregatan 1A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.948922217498998,57.71986787871008] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Hisingen", "content":"Vågmästaregatan 1A" } }]

Postadress

Box 22006
400 72 Göteborg

${loading}